15-040-002

TakingCare: opleiding pilootapothekers

Uniek nummer Numéro unique 15-040-002
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité TakingCare: opleiding pilootapothekers
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor de pilootapothekers van het project TakingCare
Data en plaatsen Dates et lieus Don. 12/02/2015 om 19:15 – Casino Cultureel Centrum, Varenstraat 22A, 3530 Houthalen
(duur: 3 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.takingcare.be
Spreker Orateur Prof. Dr. Geert Vergote, Diabetes & Medicatie
Mevr. Martine Verstreken, Communicatie
Mevr. Nicole Faes, toelichting POCT
Apr. Annemie Scheepers, projectverantwoordelijke
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Takingcare is een preventieproject waarin apothekers met behulp van een vragenlijst risicopatiënten voor diabetes doorverwijzen naar de arts. Patiënten zijn in de mogelijkheid om een zelftest HbA1c te doen.
Het betreft 10 apotheken die met hun team de opleiding kunnen volgen.
Partners in het project zijn KLAV, MultiValue, VernoScientific en met subsidie van het IWT.