15-040-006

Workshop medicatieschema: deel 2

Uniek nummer Numéro unique 15-040-006
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema: deel 2
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 26/05/2015, 20u00
KLAV zaal Galenus, Ilgatlaan 3, 3500 Hasselt
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Apr. Yolande Daenen, deskundige in het maken van medicatieschema’s
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In de workshop “medicatieschema: deel 2” wordt er voor apothekers die matig tot veel ervaring hebben met het maken van medicatieschema’s een uiteenzetting gegeven met handige tips en tricks om hun werk te verlichten. Er wordt dieper ingegaan op het medicatieschema en er worden handvaten aangereikt hoe de apotheker een medicatie-review kan doen. Ook wordt er aandacht besteed aan noodzakelijke medicatie-associaties en aan de opvolging van de therapietrouw.