15-040-008

Infosessie : Griepvaccinaties 2015 – 2016

Uniek nummer Numéro unique 15-040-008
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infosessie : Griepvaccinaties 2015 – 2016
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woe. 16 sept. 2015 vanaf 20u – 22.30u
(duur: 1.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web link
Spreker Orateur Prof. Dr. Van Ranst
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Voor het griepseizoen 2015-2016 komen, naast de klassieke ‘trivalente’ vaccins, ook twee ‘tetravalente’ influenzavaccins op de markt. Die tetravalente vaccins bevatten, vergeleken met de trivalente vaccins, een bijkomende influenza B-viruscomponent.
Welke vaccins zullen er komend seizoen beschikbaar zijn? Wat zijn de voordelen van de nieuwe tetravalente vaccins? Hoe gaan artsen en apothekers samen deze uitdaging aan?.