15-044-002

Zelfzorgadvies in de apotheek: diarree en obstipatie

Uniek nummer Numéro unique 15-044-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zelfzorgadvies in de apotheek: diarree en obstipatie
Organisator Organisateur Apotheken De Voorzorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers van apotheek De Voorzorg
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 11 mei 2015
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Van Doren Ann , apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een theoretische uiteenzetting gevolgd door een interprofessioneel overleg aan de hand van een achttal casussen