15-044-003

Zelfzorgadvies in de apotheek: menstruatiepijn en pms, noodanticonceptie en vaginale schimmel

Uniek nummer Numéro unique 15-044-003
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zelfzorgadvies in de apotheek: menstruatiepijn en pms, noodanticonceptie en vaginale schimmel
Organisator Organisateur Apotheken De Voorzorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers van apotheek De Voorzorg
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag  9 novemberi 2015
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Kreemers Koen, Jennart Stephanie en Ann Van Doren
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een theoretische uitleg gevolgd door een interprofessioneel  overleg aan de hand van een drietal casussen per onderwerp