15-045-002

Concertation locale entre médecins généralistes et pharmaciens

Lokaal overleg tussen huisarts en apotheker

Uniek nummer Numéro unique 15-045-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Lokaal overleg tussen huisarts en apotheker
Concertation locale entre médecins généralistes et pharmaciens
Organisator Organisateur UPB-AVB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg , toegankelijk voor huisartsen en apothekers die in dezelfde buurt actief zijn
Concertation entre des pharmaciens et médecins pratiquant dans le même quartier
Data en plaatsen Dates et lieus Op basis van aanvragen – Sur base des demandes
(durée: 2h)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web www.upb-avb.be, www.huisvoorgezondheid.be, www.rmlb.be
Spreker Orateur Moderatoren (artsen, apothekers of promotoren) die via train the trainer werden opgeleid
Modérateurs (médecins, pharmaciens ou promoteurs) formés par ‘train the trainer’
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Overleg tussen huisartsen en apothekers die in dezelfde buurt actief zijn, waarbij 3 gekozen thema’s* worden behandeld per overleg. Het overleg wordt gemodereerd en gestructureerd door opgeleide moderatoren en dit op basis van de handleiding voor een kwalitatief overleg tussen huisarts en apotheker die werd ontwikkeld door het Huis voor Gezondheid, de Apothekersvereniging (UPB/AVB) van Brussel en het RML-B.
De verschillende thema’s waaruit gekozen kan worden:

 • Bereikbaarheid en communicatie
 • Algemene afspraken m.b.t. het voorschrift
 • Misbruik en verslaving
 • Magistrale bereidingen
 • Voorschrift op stofnaam en substitutie
 • Wachtdienstregeling
 • Zorgtrajecten

Concertation entre des pharmaciens et médecins pratiquant dans le même quartier, abordant 3 thématiques* par concertation. La concertation est co-animée par des modérateurs formés sur base des outils de soutien à la concertation développés par le RML-B, l’Union Pharmaciens de Bruxelles et Huis voor Gezondheid.
Les sujets abordés qui feront l’objet des discussions sont à sélectionner parmi ceux-ci :

 • Disponibilité et communication
 • Accords généraux concernant la prescription
 • Abus et dépendance
 • Préparations magistrales
 • Prescriptions sous DCI et substitution
 • Rôle de garde
 • Trajets de soins