15-046-005

Infectieuze aandoeningen van lagere luchtwegen en longen

Uniek nummer Numéro unique 15-046-005
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infectieuze aandoeningen van lagere luchtwegen en longen
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Hoorcollege met vraagstelling, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Te Gent : 19/10/2015 : Zaal Kovag Kortrijksesteenweg 157, 9830 St Martens-Latem 20.15 u.
Te Kortrijk: 26/10/2015 : Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Aula A 214 20.15 u.
Deel 1 van 20.15 u. tot 21.15 u.
Pauze 15 minuten
Deel 2 van 21.30 u. tot 22.30 u.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Spreker : RINGOET Veerle
Beroep: Doctor in de Genees-, Heel- en Verloskunde sinds 1987.
Erkenning tot Geneesheer – Specialist in PNEUMOLOGlE in 1993.
Professionele activiteit:
Van 01.10.1993 tot 15.05.1994 Internist/Pneumoloog in Ziekenhuis Institut Moderne te Gent;
Vanaf 16.05.94 Pneumoloog in AZ. St. Jan A.V. te Brugge, met vaste benoeming sinds 01.01.1996
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deel 1: Van tering over de gouden eeuw van penicilline , naar de alarmkreet van de onbehandelbare (ziekenhuis) bacteriën
Van vanouds bekende infecties tot nieuwe ziekteverwekkers.
Deel 2: Overzicht van infectieuse bedreigingen voor lagere luchtwegen en longen, en hoe pharmacotherapeutisch proberen de infectie te eradiceren .
Vraagstelling