15-053-002

Personalized medicine: Wanneer genen de therapie bepalen

Uniek nummer Numéro unique 15-053-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Personalized medicine: Wanneer genen de therapie bepalen
Organisator Organisateur FARMANT

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 29 april 2015 van 20.30u tot 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.uantwerpen.be/farmant
Spreker Orateur Em. Prof. dr. JJ Cassiman
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De ontwikkelingen op vlak van moleculaire biologie maken het de dag van vandaag mogelijk om de volledige DNA-sequentie van een individu te ontrafelen. Het ganse genoom kan zo onderzocht worden om regio’s te identificeren die mede verantwoordelijk zijn voor complexe aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, depressies, reuma en vele anderen. Deze technieken openen de mogelijkheid om bepaalde erfelijke aandoeningen te voorkomen en zelfs te behandelen. Dergelijke vooruitzichten roept echter ook de vraag op hoe dit in de praktijk kan worden toegepast? Tijdens deze voordracht zal Em. Prof. dr. JJ Cassiman een antwoord proberen te geven op al deze vragen.