15-053-003

Vruchtbaarheidsproblemen. Wat als de ooievaar wegblijft?

Uniek nummer Numéro unique 15-053-003
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Vruchtbaarheidsproblemen. Wat als de ooievaar wegblijft?
Organisator Organisateur FARMANT

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 26 mei 2015 van 20.30u tot 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.uantwerpen.be/farmant
Spreker Orateur Dr. Pascale Janssens maakt deel uit van het fertiliteitsteam van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde Universitair Ziekenhuis Antwerpen (CRG UZA). Dit centrum bestaat 30 jaar en behoort tot de top van ons land.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vruchtbaarheidsproblemen zijn een vaak voorkomend probleem, ongeveer 15% van de koppels heeft moeilijkheden om zwanger te worden binnen het jaar. Bij deze koppels groeit frequent een zekere ongerustheid. Voor hen vormt de apotheek vaak een eerste aanspreekpunt. Met deze voordracht wensen wij verder in te gaan op deze problematiek in de officina.
Tijdens deze lezing zullen volgende aspecten aanbod komen: correcte informatie over vruchtbaarheid, oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen bij man en vrouw, verschillende onderzoeken en huidige behandelingsmogelijkheden. Er zal extra aandacht besteed worden aan de rol die de apotheker binnen dit geheel kan hebben.