15-053-005

Back-to-basics: Anti-epileptica

Uniek nummer Numéro unique 15-053-005
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Back-to-basics: Anti-epileptica
Organisator Organisateur FARMANT

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 22 december 2015 vanaf 20.30 uur op Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, Gebouw Q, Promotiezaal, 2610 Wilrijk
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-fbd/onderwijs/alumniverenigingen/farmant/
Spreker Orateur Dr. Fran Couvreur, neuroloog in AZ Klina
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Epilepsie is de op één na meest voorkomende neurologische aandoening  en treft ongeveer 1 op 200 mensen. De aandoening is niet te genezen, maar kan in het merendeel van de gevallen goed onder controle worden gehouden met anti-epileptica.

Tijdens deze voordracht zal dr. Fran Couvreur met ons terug naar de basis gaan en ons uitleggen wat er misloopt in de hersenen, hoe de anti-epileptica hierop ingrijpen en hoe een behandelingsschema wordt opgesteld. Daarnaast staan deze geneesmiddelen gekend voor hun interacties en nevenwerkingen. Deze interacties worden uitgebreid besproken met inbegrip van de acties die ondernomen moeten worden.