15-053-006

De nieuwe geneesmiddelen van 2015

Uniek nummer Numéro unique 15-053-006
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De nieuwe geneesmiddelen van 2015
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 17 december 2015, 20.30 – 22.30 uur
Middelheimlaan 1, Gebouw 010, 2020 Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Em. prof. dr. Achiel Haemers
Laboratorium Medicinale Chemie – Departement Farmacie – Universiteit Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens deze laatste voordracht van het Farmant-jaar zullen vijf geneesmiddelen worden besproken.

  • Als eerste zal Belsomra® (Suvorexant) aan bod komen. Dit geneesmiddel wordt aangewend bij slapeloosheid en werkt in op de orexine receptoren.
  • Praluent® (Alirocumab) en Rapatha® (Evolocumab) een nieuwe strategie bij therapieresistente hypercholesterolemie op basis van inhibitie van het PCSK9, een  proproteine convertase dat bindt aan de low-density lipoproteïne receptor.
  • Sirturo® (Bedaquiline), eindelijk een nieuw geneesmiddel bij de behandeling van tuberculose, bovendien werd dit geneesmiddel ontwikkeld in ons eigen Belgenlandje.
  • Als laatste zal Entresto® (Sacubitril/Valsartan) worden besproken. Dit combinatiepreparaat bevat een inhibitor van de afbraak van het natriuretisch peptide en kan worden aangewend bij hartfalen.