15-057-001

MFO (astma, COPD en BNM-gesprekken)

Uniek nummer Numéro unique 15-057-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO (astma, COPD en BNM-gesprekken)
Organisator Organisateur LMN Dijle en Nete

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers van de regio
Data en plaatsen Dates et lieus 26/02/2015, start om 20u30, Locatie Somedi, Liersesteenweg 267, 2220 Heist-op-den-Berg
Taal/Talen Langue(s) NL
(duur: 2,5h)
Website Site web
Spreker Orateur Muriel Lins, longarts AZ ST Maarten
Michael Ceulemans apotheker (KULeuven)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Interactieve MFO-avond i.v.m. astma, COPD en BNM-gesprekken
    • Welke devices bestaan er allemaal?
    • Welke boodschap geven we aan de patiënten?
    • Geven huisartsen en apothekers dezelfde boodschap?

    Wat houden Begeleidingsgesprekken Nieuwe Medicatie in