15-058-003

MFO: De digitale (r)evolutie

Uniek nummer Numéro unique 15-058-003
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO: De digitale (r)evolutie
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 1/04/2015 om 20u15; Andere data en locaties: nader te bepalen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Dr. Viaene, huisarts
Apr. Inge Huysentruyt, apotheker, lesgever bij Spoor 1 van Eénlijn.be en lid van verschillende werkgroepen in dit domein
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Voordracht en workshop door dr. Viaene en apr. Inge Huysentruyt. Met de softwarepakketten van zowel huisartsen als apothekers wordt aangetoond wat de mogelijkheden zijn van de software en eHealth bij beide zorgverstrekkers.