15-059-001

Chronische wondzorg in de thuiszorg (Lentestudiedag)

Uniek nummer Numéro unique 15-059-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Chronische wondzorg in de thuiszorg (Lentestudiedag)
Organisator Organisateur LMN Groot-Leuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 28.03.2015 – De Brabanthal – Brabantlaan 1 – 3000 Leuven
(duur: 3,5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.zorgtrajecten-brabant.be/
Spreker Orateur dr. Masi Sibylle, prof. vaatheelkunde, flebologie
Balliu Kristof, verpleegkundige wondzorgspecialist
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
spreker 1 : “Aanpak van chronische wondzorg vandaag”
Spreker 2: “Chronische wondzorg in de praktijk”
Inhoud:
differentiële diagnose
chronische, complexe wonden
diabetische voet
aangepaste voeding
multidisciplinaire aspecten
praktijkgerichte voorbeelden
innovatie
ondersteunende firma’s.