15-065-003

PUO ‘Screening en preventie’- les 2 : Het belang van economische evaluaties

Uniek nummer Numéro unique 15-065-003
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité PUO ‘Screening en preventie’- les 2 : Het belang van economische evaluaties
Organisator Organisateur Farmaleuven

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Les 1: 24/09/2015 en 29/09/2015
Kankerscreening: mogelijkheden en knelpunten – Prof.Dr. Joost Weyler
Les 2: 08/10/2015 en 13/10/2015
Het belang van economische evaluaties en aandachtspunten bij het opstellen en interpreteren van dergelijke studies; ook van toepassing op screening en preventie – Dr. Mattias Neyt
Les 3: 22/10/2015 en 27/10/2015
Mondzorg als preventie van aandoeningen van mondslijmvlies en tanden – Prof. Dr.Dominique Declerk
Les 4 : 12/11/2015 en 17/11/2015
Genetische testen als preventie van erfelijke ziekten – Prof. Dr.Pascal Borry
Les 5 : 26/11/2015 en 01/12/2015
Zonnefilters als preventie van huidziekten/-kanker – Prof. Dr. An Goossens
Les 6 : 10/12/2015
Preconceptuele zorg als preventie van kinderziekten – Prof. Dr. Eric Steegers
Telkens van 20u15 tot 22u15u
Op dinsdag: BMW1 – O&N2- Gasthuisberg – Leuven
Op donderdag: Max Weber – Parkstraat – Leuven (+ streaming naar Diepenbeek en Kortrijk
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.farmaleuven.be
Spreker Orateur Les 1: Prof. Dr. Joost Weyler, Epidemiologie, UA
Les 2: Prof. Dr. Mattias Neyt, Farmaco-economie, KCE
Les 3: Prof. Dr. Dominique Declerck, Tandheelkunde, UZ Leuven
Les 4: Prof. Dr. Pascal Borry, Biomedische Ethiek, KU Leuven
Les 5: Prof. Dr. An Goossens, Dermatologie, UZ Leuven
Les 6: Prof. Dr. Eric Steegers, Gynecologie en verloskunde, Erasmus MC Rotterdam
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Iedereen is het erover eens dat screening en preventie zeer efficiënte en kostenbesparende maatregelen zijn die nog veel te weinig worden aangewend. Apothekers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen omdat zij zeer dicht bij de patiënten staan en laagdrempelig zijn.
Deze lessenreeks heeft tot doel apothekers te ondersteunen in hun rol in screening en preventie door hen evidence-based informatie aan te leveren, door experten in diverse domeinen waarin screening en preventie het verschil kunnen maken. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke kost van preventie.