15-066-001

Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn

Uniek nummer Numéro unique 15-066-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn
Organisator Organisateur Huis voor Gezondheid

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 26/5/2015 – 19u30 – Gemeenschapscentrum De Kroon, J.B. Vandendrieschstraat, 19 1082 Sint-Agatha-Berchem
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web visit link
Spreker Orateur Apr. Laure Geslin, apotheker en coördinator Apothekersvereniging van Brussel
Dhr. Dirk Van Ransbeeck, thuisverpleegkundige Arcus Thuisverpleging
Dr. Vincent Janssens, huisarts Jette en ondervoorzitter Brusselse Huisartsenkring
Dhr. Lucien Speeckaert, voorzitter Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In het kader van de informatiesessies die de Brusselse beroepskring Bzorgt organiseert, wordt tijdens deze activiteit het thema multidisciplinaire eerstelijnszorg belicht. Aansluitend wordt ingegaan op de vraag hoe multidisciplinair samenwerken tussen zorgverleners gestimuleerd kan worden aan de hand van RIZIV-nomenclatuur. Brusselse zorgverlener worden uitgenodigd om a.d.h.v. multidisciplinaire praktijkcasussen mee na te denken over de vraag wat de rol is van onderlinge samenwerking in onze toekomstige eerstelijnszorg. Naast thuisverpleegkundigen zijn in het bijzonder huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten en eerstelijnspsychologen welkom.