15-068-001

Multidisciplinaire bijscholing ZorgTraject Diabetes type 2

Uniek nummer Numéro unique 15-068-001
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire bijscholing ZorgTraject Diabetes type 2
Organisator Organisateur LMN Maasland Zuid

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Datum: 05 maart 2015
Uur: 20u30 tot 23u00
Adres: De Bolster, Kastanjelaan 61, 3630 Maasmechelen
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Yücel Hanifi : endocrinoloog
Dr. Wirix Mieke : oftalmoloog
Apr. Sandra Ramaekers en Apr. Goele Bemelmans : apothekers.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Alle aanwezigen zullen in 3 groepen worden verdeeld, die telkens via een doorschuifsysteem de verschillende presentaties kunnen volgen. Er zullen 3 presentaties worden gegeven met onderstaande onderwerpen: 1. Dr. Yücel Hanifi (endocrinoloog) : update nieuwe medicatie en ‘diabetes en rijbewijs’ 2. Dr. Wirix Mieke (oftalmoloog) : het diabetes oog en de differentiaal diagnose 3. Apr. Sandra Ramaekers en Apr. Goele Bemelmans (apothekers) : het gedeeld farmaceutisch dossier en medicatieschema.