15-069-001

Multidisciplinaire navorming diabetes type 2

Uniek nummer Numéro unique 15-069-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire navorming diabetes type 2
Organisator Organisateur LMN Centraal West-Vlaanderen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle apothekers binnen het LMN Centraal West-Vlaanderen
Data en plaatsen Dates et lieus Eerste vorming reeds gepland op 19/3/15 20u30 te Vives Roeselare (Wilgenstraat 32, Roeselare). Andere data nog te plannen.
Regio van LMN Centraal West-Vlaanderen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.lmn-cwv.be
Spreker Orateur Diëtiste (1e vorming: Stefanie Haspeslagh) omtrent voeding en beweging bij diabetes type 2
Huisarts (1e vorming huisarts dr. Thierry Crepel) omtrent opstart medicatie en insuline in de eerstelijn.
De sprekers kunnen variëren naargelang de stad/ gemeente waar de vorming gehouden wordt.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
1) Plenaire vorming
-Inleiding omtrent voeding en beweging bij diabetes type 2
-Toelichting opstart medicatie en insuline in de eerstelijnsgezondheidszorg (wanneer starten, hoe starten en opvolgen, wanneer en hoe overschakelen,…)
2) Multidisciplinair netwerkmoment voor zorgverleners betrokken bij diabeteszorg.