15-069-002

Multidisciplinaire aanpak van overgewicht/obesitas

Uniek nummer Numéro unique 15-069-002
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire aanpak van overgewicht/obesitas
Organisator Organisateur LMN Centraal West-Vlaanderen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor officina binnen het LMN CWV, regio Centraal West-Vlaanderen op basis van postcode
Data en plaatsen Dates et lieus Regio van LMN Centraal West-Vlaanderen Vormingen
Gepland op 17/12/15 te Izegem – 21/01/16 te Diksmuide – 21/04/16 te Roeselare – 18/10/16 te Tielt – nog één datum te plannen in regio Ieper
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.lmn-cwv.be
Spreker Orateur – Inleiding door ZTP: wat is het LMN en waarom dit zorgpad + voorstelling casus (meldt zich aan via de apotheker want vertrouwenspersoon)
– Specialist of huisarts: inleiding rond obesitas, prevalentie, oorzaken, gevolgen + rol van de huisarts
– Diëtist: voorstelling van het zorgpad en de rol van de verschillende zorgverleners + specifiek rol van de diëtisten
– Kinesitherapeut / professor kinesitherapie over bewegen met obesitas/overgewicht, onder begeleiding
– Psycholoog rond motivationele gespreksvoering
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Plenaire vorming

-Casus doorheen de avond
-Wat is obesitas, oorzaken, prevalentie, kader
-Het zorgpad obesitas: voorstelling van het project en de rol van de diëtist
-Begeleid bewegen met obesitas
-Motivationele gespreksvoering

Multidisciplinair netwerkmoment voor zorgverleners betrokken bij de behandeling van overgewicht/obesitas