15-076-001

Workshop medicatieschema in Farmad TWIN

Uniek nummer Numéro unique 15-076-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop medicatieschema in Farmad TWIN
Organisator Organisateur Farmad

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Cursus, les – toegankelijk voor Farmad klanten
Data en plaatsen Dates et lieus In opleidingscentra in verschillende regio’s (Syntra Kortrijk, Syntra Hasselt, KAVA Antwerpen, BAF Leuven en Vormetal Gent) vanaf maart 2015 op verschillende avonden tijdens de workweek
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Analisten van Farmad
Klanten apothekers van Farmad
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een intensieve gebruikers- en leersessie omtrent het medicatieschema in Farmad TWIN. Apothekers gebruikers en analisten van Farmad stellen samen medicatieschema’s op, wijzingen schema’s en communiceren met schema’s. Verschillende gebruikerscasussen komen aan bod. Elke deelnemer kan de dag na de opleiding perfect met de schema’s in TWIN vanuit zijn of haar persoonlijke situatie aan de slag.