15-078-001

Préparations Magistrales: Défis en pédiatrie

Magistrale uitdagingen in pediatrie

Uniek nummer Numéro unique 15-078-001
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Magistrale uitdagingen in pediatrie
Préparations Magistrales: Défis en pédiatrie
Organisator Organisateur Fagron

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 20/05: Zaal KOVAG (Gent) Ontvangst 19u30 – aanvang 20 u
28/05: Zaal CERPAN (Nivelles) Ontvangst 19u30 – aanvang 20 u
(duur: 1,5u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Klinisch apotheker Pieter De Cock. Werkzaam in UZ Gent op dienst intensieve zorgen neonatologie en intensieve zorgen pediatrie. Werkt aan onderzoek over Geneesmiddelen doseringen bij kritiek zieke kinderen.
Pharmacien hospitalier (clinicien) Jean-Philippe Limelette travaille au CHC Clinique Saint-Vincent (Rocourt). Le CHC est un groupe hospitalier composé de 6 cliniques, de polycliniques et de maisons de repos en province de Liège (Belgique). Monsieur Limelette est fréquemment confronté aux préparations magistrales pour les tous petits (néonatologie).
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Info avond voor apothekers en artsen. Presentatie van klinisch apotheker Pieter De Cock (UZ Gent) en ziekenhuis apotheker Jean-Philippe Limelette.
Bestaande specialiteiten voldoen niet altijd aan de noden van een kind. Een magistrale bereiding is hier veelal een geschikte oplossing. Hierbij zijn verschillende zaken belangrijk zoals, patiënt comfort (makkelijke inname, aangename smaak) maar ook ingrediënt veiligheid is belangrijk voor deze kwetsbare patiëntgroep. Voor kinderen zal vaak voor een vloeibare orale vorm gekozen worden. Compatibiliteit- en stabiliteitsgegevens met een brede waaier aan actieve farmaceutische bestanddelen zijn belangrijk bij de keuze van een geschikt vehikel.
Apr. Pieter De Cock en Apr. Limelette zullen al deze aspecten toelichten.