15-086-001

Medicatienazicht via de GheOP³S-tool: ontwikkeling, inhoud en implementatie

Uniek nummer Numéro unique 15-086-001
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatienazicht via de GheOP³S-tool: ontwikkeling, inhoud en implementatie
Organisator Organisateur Universiteit Gent – Eenheid Farmaceutische Zorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 13 juni – 14u30 – 15u30 + 15u45 – 17u15
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen – Ottergemsesteenweg 460 – 9000 Gent
(duur : 2.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Koen Boussery – Docent Farmaceutische Zorg
Apr. Eline Tommelein – Doctoraatsstudente Farmaceutische Zorg, officina-apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In deze sessie maken de deelnemers kennis met de onderdelen van een medicatienazicht. Daarnaast wordt ingegaan op de GheOP³S-tool, een screeningsinstrument specifiek ontwikkeld voor de Belgische setting van officina-apothekers. Eerst wordt stilgestaan bij de ontwikkeling en wetenschappelijke evidentie voor de GheOP³S-tool. Daarna maken we kennis met de inhoud van de GheOP³S-tool en wordt een medicatienazicht klassikaal voorgesteld.
Vervolgens worden de deelnemers opgedeeld in kleine groepjes waarin voor 4 casussen een analyse uitgevoerd wordt en een mogelijk afhandelingsplan opgesteld wordt.