15-086-002

Opleiding voor stagemeesters en stagiairs 

Uniek nummer Numéro unique 15-086-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Opleiding voor stagemeesters en stagiairs 
Organisator Organisateur Universiteit Gent – Eenheid Farmaceutische Zorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – Toegankelijk voor apothekers, stagemeesters UGent, academiejaar 2015-2016 
Data en plaatsen Dates et lieus 30 november 2015, 20u15
(duur : 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Koen Boussery – Docent Farmaceutische Zorg
Prof Leen De Bolle
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Opleiding voor stagemeesters en stagiairs met als onderwerp “interactie tussen antitrombotica en NSAID”.   Uit onderzoek blijkt dat antitrombotica-NSAID interacties vaak voorkomen én ernstige klinische gevolgen voor de patiënt hebben. De apotheker heeft als medicatiebewaker een belangrijke rol om deze interactie op te sporen.
Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op deze interactie. Er wordt toegelicht hoe deze te detecteren en af te handelen. Extra aandacht wordt besteed aan de communicatie en het eventuele overleg met de arts hieromtrent.