15-087-002

Ophtalmologie dans la pratique quotidienne de la pharmacie: la sécheresse oculaire

Uniek nummer Numéro unique 15-087-002
Domein Domaine B
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Ophtalmologie dans la pratique quotidienne de la pharmacie: la sécheresse oculaire
Organisator Organisateur Théa Pharma

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Datum : Donderdag 12 november van 19u tot 22u
Adres : Hôtel Best Western : Les 3 Clés à Gembloux
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) FR
Website Site web
Spreker Orateur Dokter Laurent Remont,
Oogarts in het departement Cornea en Oogoppervlakte, CHU Sart Tilman Liège
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Avondvorming met officina-apothekers uit Namen. Bedoeling van deze practische nascholing is de officina-apotheker in de dagdagelijkse praktijk te ondersteunen met practische informatie over oogzorg, meerbepaald over droge ogen.
De presentatie wordt gegeven door Dr. Laurent Remont. Na de presentatie vindt tijdens het diner een discussie aan tafel plaats.