15-091-002

Debat toekomst gezondheidszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-091-002
Domein Domaine C
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Debat toekomst gezondheidszorg
Organisator Organisateur Federatie Vrije Beroepen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Cursus, les, opleiding Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 24 oktober 2015 van 08u30 tot 14u00
(Duur: 3.5uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderator: dhr. Marc Geenen
Marc Moens [Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat ]
mevr. Sofi Van Ussel [Ondervoorzitter AXXON, kwaliteit in kinesitherapie ]
mevr. Hilde Deneyer [Algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk ]
dhr. Hugo Baert [Secretaris Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen ]
dhr. Koen Lowet [Gedelegeerd bestuurder Belgische Federatie van Psychologen]
dhr. Peter Degadt [Gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro ]
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Onze gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen: vergrijzing en andere ziektepatronen, de vermaatschappelijking van de zorg. Wil de eerstelijnsgezondheidszorg deze uitdagingen aangaan, dan zal de zorgorganisatie anders moeten gebeuren.
Vier Vlaamse professoren huisartsgeneeskunde namen reeds het initiatief om een duidelijk signaal te geven tot actie: een fundamentele verandering in de organisatie van de gezondheidszorg. De publicatie ‘Together we change’ – huisartsen Jan de Maeseneer (UGent), Bert Aertgeerts (KU Leuven), Roy Remmen (UA) en Dirk Devroey (VUB).