15-099-001

Nieuwigheden in griepvaccins

Uniek nummer Numéro unique 15-099-001
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Nieuwigheden in griepvaccins
Organisator Organisateur Unipharm

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Woensdag 6 mei 2015 vanaf 20u00
Seminarie ruimte in hotel Van Der Valk
Kapellestraat 146
8020 Oostkamp
(duur: 1,5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. dr. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) – Klinisch Bioloog – Microbioloog Arts Ziekenhuishygiëne; Specialisatie vaccinologie/bacteriologie/infectie preventie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Nieuwe griepvaccins
-inhoud, samenstelling
-belang nieuwe griepvaccin
-medische doelgroep
-terugbetalingsvoorwaarden.