15-101-001

Samen sterk in de eerstelijnszorg

Uniek nummer Numéro unique 15-101-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Samen sterk in de eerstelijnszorg
Organisator Organisateur LMN Druivenstreek

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening; Interprofessioneel overleg 
Data en plaatsen Dates et lieus 23 april ’15, van 21u tot 23
September ’15, van 20 u tot 22u
26 November ’15, van 21 u tot 23u
In het Medisch Centrum, Hardstraat 12, 1970 Wezembeek-Oppem
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Mevr. Ilse Mertens, Nutritionist endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten in UZ Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze lessen worden georganiseerd voor zorgverleners in de eerste lijn, inclusief apothekers, om enerzijds de kennis te verhogen rond specifieke onderwerpen en anderzijds interdisciplinaire samenwerking in de Druivenstreek te bevorderen.
De lessen zullen de apothekers helpen bij het uitoefenen van hun beroep.
Onderwerpen die ter sprake zullen komen:

  • Rol van de diëtist
  • Wetenschappelijke inzichten bij de mogelijke diëten inclusief proteïnen dieet
  • Diabetesondersteuning in de praktijk van de apotheek
  • (diabetes) zorg voor patiënten boven de 75 jaar