15-107-001

Eerste netwerkdag LMN Noorderkempen

Uniek nummer Numéro unique 15-107-001
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Eerste netwerkdag LMN Noorderkempen
Organisator Organisateur LMN Noorderkempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 20 juni 9.00-13.00h – AZ Klina
(duur: 2,5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  info@lmnnoorderkempen.be
Spreker Orateur
  • Dr. Roel Van Giel – Voorzitter LMN Noorderkempen
  • Dorien Meeusen en Judith van der Zandt- Zorgtrajectpromotoren LMN Noorderkempen
  • Dr. Sabien Driessens (Endocrinoloog) en Dr. Annemie Woestenburg (Nefroloog)
  • Dr. Gijs Van Pottelbergh: Doctoraat Chronische Niefinsufficiëntie
  • Kinesist Baldwin Sondevan: Kinécoach
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Netwerkdag voor de regio Essen-Kalmthout-Brasschaat. Tijdens de netwerkdag worden de zorgtrajecten diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie toegelicht. Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk wordt voorgesteld en wat het LMN kan bieden als meerwaarde voor de apothekers. Verder wordt er de mogelijkheid gegeven tussen twee workshops. De behandeling van Chronische Nierinsufficiëntie en de rol van de kinesiste in het voorkomen/behandelen van Diabetes Mellitus.