15-111-001

Navorming diabetische wondzorg

Uniek nummer Numéro unique 15-111-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Navorming diabetische wondzorg
Organisator Organisateur LMN Maas en Kempen

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers van regio Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Maaseik, Bree, Meeuwen-Gruitrode en aangrenzende regio’s (+ huisartsen, diabeteseducatoren en podologen in deze regio)
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 25 juni 2015 van 21 tot 23 uur
Medisch Centrum voor Huisartsen Bree, Stift 2, 3960 Bree
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.lmnmaasenkempen.be/
Spreker Orateur Melissa Kiopekzis, wondzorgspecialiste ZOL en actief in de thuiszorg
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Navorming over wondzorg bij diabetes, voor huisartsen, diabeteseducatoren, podologen en apothekers.
Tijdens deze sessie, willen we vooral meer duidelijkheid geven over de praktische verzorging van wonden, zowel wat betreft methoden als materialen.
Ook de samenwerking tussen verschillende disciplines komt aan bod.