15-113-001

Heupproblemen van 0 tot 100 jaar (LOK Retie-Arendonk-Dessel)

Uniek nummer Numéro unique 15-113-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Heupproblemen van 0 tot 100 jaar (LOK Retie-Arendonk-Dessel)
Organisator Organisateur Apotheek de Linde

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 22 oktober 2015- Plaats nog onbekend
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Orthopedisch chirurg dr. Kathleen Pittoors (AZ Turnhout)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Heupproblemen van 0 tot 100 jaar … uitdagingen per leeftijdscategorie.
De specifieke leerpunten voor apothekers
– heupdysplasie bij babies en de opvolging hiervan
– pijnmedicatie bij kinderen onder de 3 jaar
– anti-inflammatoire middelen bij kinderen (bij transiënte synovitis)
– zin/onzin van voedingssuplementen (bioglucosamine, curcuma, …)
– belang van Ca en vit D
– heupletsels : door sport / arthrose – preventie, medicamenteuse en niet-medicamenteuse behandeling
– bandages bij sportletsels
– osteoporose