15-116-001

Medisch Farmaceutisch Overleg in Nieuw Gent

Uniek nummer Numéro unique 15-116-001
Domein Domaine B
# punten # credits 5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Farmaceutisch Overleg in Nieuw Gent
Organisator Organisateur UGC Nieuw Gent

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officina-apothekers uit Nieuw Gent
Data en plaatsen Dates et lieus 11/06/2015 20u – 22u30
(duur: 2.5 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderator: Ellen van Leeuwen, huisarts
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medisch farmaceutisch overleg in Nieuw Gent voor huisartsen en apothekers uit Nieuw gent.
Onderwerp: 3 topics

  • Het voorschrift
  • VOS
  • Overmatig gebruik van geneesmiddelen.

Elke topic werd grondig besproken en afgesloten met een aantal concrete afspraken om de zorg voor de patiënt te verbeteren en samenwerking tussen huisarts en apotheker te bevorderen.