15-127-001

3de Vigilantiedag / 3ème Journée Vigilance :

Deel 1: farmacovigilantie

Uniek nummer Numéro unique 15-127-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité 3de Vigilantiedag / 3ème Journée Vigilance :
Deel 1: farmacovigilantie
Organisator Organisateur FAGG (federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les. Ook open voor niet-officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 1/12/2015, 9u – 12.15u
Zaal Storck, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web NL : http://www.fagg-afmps.be/nl/news/news_journee_vig_2015_10.jsp?referer=tcm:290-274426-64
FR : http://www.fagg-afmps.be/fr/news/news_journee_vig_2015_10.jsp
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité