15-129-001

Vijfde Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium / Cinquième Symposium Général de Médecine et de Pharmacie

Uniek nummer Numéro unique 15-129-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Vijfde Algemeen Geneeskundig en Farmaceutisch Symposium / Cinquième Symposium Général de Médecine et de Pharmacie
Organisator Organisateur Luc Coene

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 04 – 10 oktober 2015
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Jean-­‐Marie Massart
Dr. Bruno Lantsoght
Prof. David Nocca en Mevrouw Mélanie Deloze
Prof. em. dr. Luc Mortelmans
Dr. José Huylebroek
Mevr. Diane Derwael
Apotheker Charles Ronlez
Mr.Yves Devos
Mr. Marc Van Impe
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
VRIJDAG 04/12/15
Opening: Dr. Jean-­‐Marie Massart,verantwoordelijke arts
ZATERDAG 05/12/2015 18.00u-­‐19.00u
Sarcopenie bij obesitas en vitamine-­en mineralentekort na bariatrische heelkunde:
Welke adviezen kan u als apotheker of huisarts aan patiënten geven?
Prof. David Nocca en Mevrouw Mélanie Deloze
Hoogleraar digestieve chirurgie, CHU Montpellier, Frankrijk
Diëtiste CHU Montpellier, Frankrijk
19.00u-­‐20.00u
De rol van metabole beeldvorming bij therapiebeoordeling en de ontwikkelingvan nieuwe farmaca
Prof. em. dr. Luc Mortelmans
Gewoon hoogleraar, K.U.Leuven
ZONDAG 06/12/2015 18.00u-­‐19.00u
Gonartrose: Wat doen
wij vandaag? Welke onderzoeken? Pre-­en postoperatief verloop van prothesechirurgie. Wat is belangrijk voor
huisarts, apotheker en kinesitherapeut?
Dr. José Huylebroek
Orthopedische chirurgie-­‐Sporttraumatologie, Ziekenhuis Park Leopold, Voorzitter EFOST 2007-­‐2010, Lid van de raad van bestuur van RSCA
19.00u-­‐20.00u
Het belang van een juiste aanpak van brandwonden door huisarts en apotheker
Mevr. Diane Derwael 
Master revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, Brandwondencentrum Neder-­‐over-­‐Heembeek, Coördinator van de brandwondenkampen vzw Pinocchio
MAANDAG 07/12/2015 18.00u-­‐20.00u
De toekomstige apotheker Van medicatie-­‐adviesverstrekker tot algemeen raadgever in een multidisciplinair kader
Apotheker Charles Ronlez
Voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond
DINSDAG 08/12/2015 18.00u-­‐19.00u
Het chronisch zorgmodel voor de toekomst: fitness als medicijn en ‘patient empowerment’
Welke plaats kan de apotheker of arts hierin nemen?
Mr. Yves Devos
Bewegingsdeskundige en auteur van het boek ‘Fitness als Medicijn’
DONDERDAG 10/12/2015 18.00u-­‐20.00u
Het Globaal medisch dossier (GMD) en privacy
Mr.Marc Van Impe
Medisch Journalist MediQuality
Voorzitter van het Instituut voor Journalistiek