16-008-002

Vormingsavond osteoporose / Soirée de formation ostéoporose

Uniek nummer Numéro unique 16-008-002
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Vormingsavond osteoporose / Soirée de formation ostéoporose
Organisator Organisateur APB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; oefening – Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 18/02/2016 : CERPAN – Nivelles
25/02/2016 : KLAV – Hasselt
25/02/2016 : URPPN – Namur
26/02/2016 : Westvlaamse – Roeselare
15/03/2016 : Multipharma – Liège
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Isabelle De Wulf: Manager Scientific Department APB
Prof. Apr. Veerle Foulon: Hoofddocent Faculteit Farmaceutische Wetenschappen KUL.
Pharmacienne Muriel Rocour: Formatrice SSPF
Pharmacienne Nathalie Duquet : Expert Senior APB
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De therapietrouw bij osteoporose patiënten is heel laag en een verkeerde inname kan de doeltreffendheid en de tolerantie van de behandeling verminderen. Ongeveer 25% van de patiënten onder behandeling nemen géén calcium of vitamine D-supplement wat nochtans essentieel is. De apotheker kan dus op meerdere niveaus een rol spelen.
Via een studie wordt de apotheker betrokken bij de ontwikkeling, toetsing en bijsturing van het concept voor een nieuwe farmaceutische dienstverlening en draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van het beroep. Tegelijk wordt de apotheker gestimuleerd en is er aandacht voor overleg met de betrokken huisarts (cfr. geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt).
– Van apothekers osteoporose-experten maken met speciale aandacht voor farmaceutische en voortgezette farmaceutische zorg.
– Stimuleren van multidisciplinaire samenwerking, in casu contactname en overleg met de huisartsen.
– Motiveren van de apotheker tot een gedragen deelname aan een interventuestudie over therapietrouw bij osteoporose. Deelname aan deze studie vereist verplichte deelname aan deze vormingsavond.