16-014-001

Antipsychotica

Uniek nummer Numéro unique 16-014-001
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Antipsychotica
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. J. Reyntens : Studies : opleiding in de klinische psychofarmacologie KUL- ziekenhuisapotheker UIA
Apotheker psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan Eeklo; Docent Farmacologie Artevelde Hogeschool Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond het thema antipsychotica. Er wordt gestart vanuit de pathologie om nadien de overgang te maken naar de aangrijpingspunten en farmacologie van de antipsychotica. Voor de verschillende types antipsychotica wordt aandacht besteed aan bijwerkingen, interacties, de interacties, het off-label gebruik en eventuele niet-medicamenteuze maatregelen. Er wordt stil gestaan bij het belang van follow-up en therapietrouw. Tevens zullen er nuttige tips, richtlijnen en links worden meegegeven voor de officina-apotheker.