16-014-002

Drugs

Uniek nummer Numéro unique 16-014-002
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Drugs
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Dr. R. Verrando: Studies: Huisarts Kuleuven. Huisarts in een groepspraktijk
Medisch Directeur CAD Limburg. Bijkomende opleiding : Verslavingsgeneeskunde (Postgraduaat KU Leuven; Interfacultair Postgraduaat ‘Het drugsfenomeen’, academiejaar 2005-2006 UGent)
Prof. C. Matheï: Studies: UA, doctor in genees-, heel- en verloskunde
KUL, doctor in biomedische wetenschappen. Docent aan departement Public health & Primary Care, KU Leuven; verslavingsarts Free Clinic, Antwerpen. Gespecialiseerd in verslavingsgeneeskunde.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond het thema drugs. Tijdens het inleidend gedeelte worden eerst een kort overzicht van de types drugs en de trends bekeken, daarnaast wordt het maatschappelijk kader van de verslaafde patiënt geschetst. Daarna wordt dieper ingegaan op zowel substitutietherapie, als harm reduction en verslavingen aan benzodiazepines en pijnstillers. De rode draad doorheen deze cursus is de rol van de apotheker.