16-014-005

Migraine

Uniek nummer Numéro unique 16-014-005
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Migraine
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. P. Louis: Specialisatie Neurologie Campus Antwerpen AZ Monica.
Prof. N. De Klippel: Neuroloog bij AZ Jessa Hasselt / Specialisaties: Neurologie – Geheugenkliniek
Prof. J. Versijpt: Kliniekhoofd Neurologie UZ Brussel – gespecialiseerd in hoofdpijn
Prof. K. De Paemeleire: Staflid Neurologie, Universitair Ziekenhuis Gent – Hoofddocent, Vakgroep Medische Basiswetenschappen, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent – Sinds 2004 gespecialiseerde hoofdpijnraadpleging in UZ Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven over verschillende soorten van hoofdpijn. Tijdens deze lessen zullen zowel definities, epidemiologie, oorzaken, verloop maar ook de screening door apothekers, niet-medicamenteuze en medicamenteuze aanpak worden besproken. Daarnaast zal er ook dieper worden ingegaan op de profylactische behandelingen. Tevens zullen er nuttige tools worden besproken onmiddellijk bruikbaar voor de officina-apotheker