16-014-012

Magistrale Bereiding (EDUPHARMA)

Uniek nummer Numéro unique 16-014-012
Domein Domaine  A
# punten # credits  4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Magistrale Bereiding (EDUPHARMA)
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, met evaluatietest van de verworvenheden- toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus zie IPSA-programma (duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur Prof. P. Annaert : Studies : 1994 Apotheker; 1998 Doctor in de Farmaceutische Wetenschappen. Professor in de Farmacokinetiek te KU Leuven. Gespecieliseerd in bereiding van geneesmiddelen en farmacokinetiek.
Prof. C. Vervaet : Studies : Universiteit Gent – Apotheker – Farmaceutische Technologie. Hoofd van het Laboratorium voor Farmaceutische Technologie (Universiteit Gent)
Onderzoek rond doseringsvormen, met focus op vaste vormen, sustained-release preparaten, continue productie. Gespecialiseerd in doseringsvormen/farmaceutische technologie.
Prof. R. Kinget : KuLeuven – Apotheker – Farmaceutische Wetenschappen. Gepensioneerd professor KULeuven. Gespecialiseerd in magistrale bereidingen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoorcollege waarin een uiteenzetting zal worden gegeven rond het thema “Magistrale bereidingen”. De focus binnen deze les ligt vooral op het meegeven van de basis en praktische tips. Er wordt stilgestaan bij de risicoanalyse van de bereiding, onder andere op de interacties, de stabiliteit, de houdbaarheid, etikettering maar ook risico’s van vervallen grondstoffen. Daarnaast wordt gekeken baar de GMP bij een bereiding: manier van werken, hygiëne en controle. Om te eindigen worden er nuttige tips, lijstjes, nieuwigheden meegegeven voor de officina-apotheker