16-014-017

Masterclass IPSA: Het vrouwelijk hormonaal stelsel

Uniek nummer Numéro unique 16-014-017
Domein Domaine  A
# punten # credits  16
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Masterclass IPSA: Het vrouwelijk hormonaal stelsel
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zat 19/03/16 van 14u30 tot 19u en Zon 20/03/16 van 9u tot 13u30 (Congres centrum LAMOT, Beethoven 8/10, 2800 Mechelen)
Don 14/04/16 van 14u30  tot 19u en Don 21/04/16 van 14u30 tot 19u ( Meeting Center Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent)
Don 20/10/16 van 14u30  tot 19u en Don 27/10/16 van 14u30 tot 19u (Leuven Park Inn by Radisson hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven)
(duur: 4u+4u)
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web  www.ipsa.be
Spreker Orateur -Achiel Haemers, Prof emeritus UA; medicinale chemie; gespecialiseerd in ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen
-Guido De Meyer, hoogleraar UA; Farmaceutische zorg
-Hans De Loof, docent UA; pharmacotherapie en Farmaceutische zorg; officina apotheker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een tweedaagse waarin hoorcolleges gegeven worden met uitgebreide uiteenzettingen over de fysiologie, pathologie van anticonceptiva, hormonale substitutie bij de menopauze en medicatie bij borstcarcinoom.
De verschillende medicaties hierrond komen aan bod, voor elke klasse worden de werking, het effect, de bijwerkingen en interacties en de (vergeten) innamemomenten besproken. Er worden ook op een interactieve manier verschillende casussen besproken om de theorie om te zetten naar de praktijk