16-014-021

APINTO-workshop: Farmaceutische zorg bij DOAC’s

Uniek nummer Numéro unique 16-014-021
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité APINTO-workshop: Farmaceutische zorg bij DOAC’s
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interactieve workshop onder leiding van een professioneel opgeleide moderator – toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Activiteiten vangen op alle locaties aan om 20.15u.
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur De moderatoren worden tijdens een trainingssessie opgeleid door:

  • Prof. Dr. Apr. Stephane Steurbaut (Farmaceutische Wetenschappen VUB)
  • Sara Desmaele (PhD. Farmaceutische Wetenschappen VUB)
  • Apr. Silas Rydant (KAVA – beroepsontwikkeling)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
(APINTO = Apothekers INTeractief Opleiden).
Tijdens deze workshops, die tot stand zijn kunnen komen dankzij een samenwerking tussen IPSA – KAVA – VUB, wordt interactief en in kleine groepjes een avond gewerkt rond DOAC’s. Deze avond wordt begeleid door moderatoren, die zelf een professionele training hebben gevolgd bij klinisch apotheker en professor Stephane Steurbaut. Er wordt eerst een plenair deel voorzien waarin een korte theoretische achtergrond wordt geschetst over de DOAC’s. Vervolgens wordt de tool geïllustreerd en geïnstalleerd voor elk groepje van deelnemers. Daarna volgt een praktijkgedeelte waarbij men aan de hand van de KAVA-tool casussen dient uit te werken.