16-014-022

APINTO-workshop: Medicatienazicht adhv de GheOP³S-tool

Uniek nummer Numéro unique 16-014-022
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité APINTO-workshop: Medicatienazicht adhv de GheOP3S-tool
Organisator Organisateur IPSA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interactieve workshop onder leiding van een professioneel opgeleide moderator – toegankelijk voor alle ingeschreven apothekers.
Data en plaatsen Dates et lieus Activiteiten vangen op alle locaties aan om 20.15u.
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.ipsa.be
Spreker Orateur De moderatoren worden tijdens een trainingssessie opgeleid door Apr. Eline Tommelein (Dienst Farmaceutische Zorg UGent).
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
(APINTO = Apothekers INTeractief Opleiden).
Tijdens deze workshops, die tot stand zijn kunnen komen dankzij een samenwerking tussen IPSA – UGent, wordt interactief en in kleine groepjes een avond gewerkt rond het opzoeken van mogelijk geneesmiddel gebonden problemen bij polymedicatie met behulp van de Gheops-tool. Deze avond wordt begeleid door moderatoren, die zelf een professionele training hebben gevolgd bij apotheker Eline Tommelein. Voor er deelgenomen wordt krijgen de deelnemers filmpjes te zien met hoe de Gheops-tool tot stand kwam, wat er mee bereikt kan worden en hoe je er mee moet omgaan. Tijdens de avond zelf wordt eerst een plenair deel voorzien waarin een korte theoretische achtergrond wordt geschetst over de Gheops-tool. Vervolgens wordt de tool geïllustreerd en geïnstalleerd voor elk groepje van deelnemers. Daarna volgt een praktijkgedeelte waarbij men aan de hand van de Gheops-tool casussen dient uit te werken.