16-015-001

Stop Darmkanker: kennis delen kan levens redden

Uniek nummer Numéro unique 16-015-001
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Stop Darmkanker: kennis delen kan levens redden
Organisator Organisateur Sandoz

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegang beperkt tot de eerste 100 deelnemers die zich inschrijven
Data en plaatsen Dates et lieus 08 december 2016 – 20u15 – 22u
De Barrier | Grote Baan 9 | 3530 Houthalen
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Luc Colemont; Managing director VZW Stop Darmkanker
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In Vlaanderen komen er jaarlijks meer dan 5000 patiënten met darmkanker bij. Dagelijks sterven er 5 mensen aan de gevolgen van de ziekte. Dit zijn harde cijfers die door informatie, voorlichting, screening en preventie sterk naar beneden kunnen. Toch is darmkanker eenvoudig vroegtijdig op te sporen en dan zijn de kansen op genezing veel groter.
Sandoz nodigt u graag uit op een lezing van Dr. Luc Colemont van de vzw Stop Darmkanker over hoe het vroegtijdig opsporen van darmkanker mensenlevens kan redden.