16-016-003

Samen in dialoog over burn out en stress: op zoek naar veerkracht.

Uniek nummer Numéro unique 16-016-003
Domein Domaine C
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Samen in dialoog over burn out en stress: op zoek naar veerkracht.
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg. toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 15 oktober 2016
OPEK, Vaartkom 4, 3000 Leuven
MFO’s op verschillende locaties en data (Najaar 2016) in Vlaanderen (nog in te plannen)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Tine Daeseleire (psycholoog)
Wouter Goris (psycholoog)
Dokter Anja Deroost
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Multidisciplinair symposium / MFO voor apothekers en artsen binnen de eerstelijn en GGZ uit de 2e lijn. We bieden telkens een stuk theorie aan en gaan dan ahv de methode van co-creatie in kleine (multidisciplinaire) groepjes, per regio, nagaan hoe de mensen er praktisch mee aan de slag kunnen.De onderwerpen zijn:
1: herkenning van stress, burn out en depressie
2: motivatie en gedragsverandering
3: primaire preventie in de apotheek en bij huisartsen
Er wordt daarnaast ook aandacht besteed aan zelfzorg en veerkracht.
Het geheel wordt afgesloten met een netwerkdrink.