16-016-005

Infoavond Vestigingswet

Uniek nummer Numéro unique 16-016-005
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond Vestigingswet
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 3/10/2016 – 20u30 tot 22u30
BAF, Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Ann Dierickx (Dewallens & Partners)
Lieven Zwaenepoel (APB)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Welke wijzigingen en beslissingen brengt het meerjarenkader voor de spreidingswet? Wat is interessant voor jou om te weten? Waarmee moet je rekening houden in de toekomst?… Je komt het allemaal te weten tijdens een infoavond op maandag, 3 oktober. Lieven Zwaenepoel, voorzitter van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), geeft uitleg bij de wijzigingen. En meer nog, na zijn toelichting geven we jou ruimschoots de tijd om al je vragen op tafel te leggen. Lieven Zwaenepoel en Ann Dierickx, advocaat-partner bij Dewallens & partners, zorgen voor de antwoorden.