16-016-007

Medisch Frans in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-016-007
Domein Domaine C
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Frans in de apotheek
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Locatie: CC Stombeek te GrimbergenTijdstip: telkens van 20u tot 22u – 18u in totaal

  • Di 27/09/2016
  • Di 4/10/2016
  • Di 11/10/2016
  • Di 18/10/2016
  • Di 25/10/2016
  • Di 8/11/2016
  • Di 15/11/2016
  • Di 22/11/2016
  • Di 29/11/2016

(duur: 18u)

Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Mevr. Lydie Galant; Taaldocent Frans bij BLCC (Business language and communication centre)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens de lessen Medisch Frans leren de deelnemers-apothekers volgens 6 hoofdstukken de specifieke woordenschat. Het leren gebeurt in grote mate door rollenspelen zodat de lessituatie zo sterk mogelijk overeenkomt met de praktijksituatie.

Chapitre 1: Opfrissen van de basis woordenschat (cijfers, anatomie, medicatie, basisvragen,…)
Chapitre 2: appareil respiratoire
Chapitre 3: les organes
Chapitre 4: appareil digestif
Chapitre 5: appareil locomoteur
Chapitre 6: appareil reproducteur féminin et masculin