16-016-008

Infoavond: Reorganisatie van de eerstelijn, wat kunt u verwachten?

Uniek nummer Numéro unique 16-016-008
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond: Reorganisatie van de eerstelijn, wat kunt u verwachten?
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, interprofessioneel overleg; toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Aarschot: 17 november 2016 om 20.30 uur, Tieltse Baan 74, 3200 Aarschot
Leuven: 1 december om 20.30 uur, Cafetaria WZC Remy, Andreas Vesaliusstraat 10, 3000 Leuven
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  •  Ann Li – Zorgtraject promotor (presentatie zorgregio’s)
  • Sophie Liekens / Lambda Verdonck – Brabants Apothekers Forum (Presentatie eHealth)
  • Katrien Verschueren – Zorgtraject promotor: (Presentatie netwerken)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het kabinet Vandeurzen bereidt momenteel een grondige reorganisatie van de eerstelijnszorg voor die vanaf 2017 wordt ingevoerd.
Tijdens deze multidisciplinaire bijeenkomst op 17 november in Aarschot of op 1 december in Leuven, telkens om 20.30 uur, ontdekt u wat u van deze veranderingen kunt verwachten.
Op het programma

  • 20.30 uur
    Onthaal met netwerkmoment (oefening)
  • 21 uur
    Inleiding en schets van het bredere kader
  • 21.10 uur 

– Zorgregio’s: wat zijn dat en waarom zijn ze voor u van tel?
– Netwerken: multidisciplinaire samenwerking + getuigenis uit de praktijk
– eHealth: sleutel tot samenwerking in een zorgregio
22.30 uur
Maak kennis met zorgverleners en gezondheidswerkers uit uw regio (netwerkdrink)