16-016-009

‘Heerlijk helder in de zorg’ : Intercultureel communiceren met kwetsbare doelgroepen

Uniek nummer Numéro unique 16-016-009
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité ‘Heerlijk helder in de zorg’ : Intercultureel communiceren met kwetsbare doelgroepen
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor leden beroepsvereniging
Data en plaatsen Dates et lieus -29/09/2016 – BAF – Kon. Leopold-I-straat 24 – 3000 Leuven
-6/12/2016 – CC Strombeek – Gemeenteplein z/n – 1853 Strombeek
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.baf.be/newsletter/2016-uitnodigingen/2016-12-06-helder-intercultureel-communiceren-met-kwetsbare-doelgroepen-.xml?lang=nl
Spreker Orateur Leen Haesaert (Thomas More Hogeschool)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De officina apotheker krijgt steeds meer patiënten met een andere culturele achtergrond over de vloer. Soms spreken ze enkel een taal die je niet kent. En ook dan wil je hen op een begrijpelijke manier medicatie- en gezondheidsadvies geven. Daarnaast zijn er patiënten die je moeilijk bereikt omdat ze ouder zijn of in moeilijke omstandigheden leven en slechts sporadisch je apotheek bezoeken. Ze begrijpen het allemaal niet zo goed. Toch hebben ze nood aan duidelijk en correct advies, aan heldere, begrijpbare informatie. Hoe je jouw boodschap best overbrengt, hoe je kwetsbare groepen best aanspreekt en welke hulpmiddelen er bestaan om informatie te vertalen of iets duidelijk te maken in beeldtaal, leer je in deze workshop.
Er staat een waaier aan werkvormen op het programma: sensibiliseringsfilmpjes, getuigenissen van zorgvragers, herkenningswijzers lage gezondheidsvaardigheden,  demonstratie van goede praktijkvoorbeelden, tips en richtlijnen en uiteraard komen ook jouw vragen aan bod.