16-016-010

Workshop ‘Gezondheidspromotie en ziektepreventie’

Uniek nummer Numéro unique 16-016-010
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Workshop ‘Gezondheidspromotie en ziektepreventie’
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Do 15/12/2016 – 20u30 – BAF, Leopold-I-straat 24, 3000 Leuven
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)

  1. Annick Hirschböck
  1. Kim Van der Auwera
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Ondanks een sterk uitgebouwde curatieve gezondheidszorg en een goed functionerend systeem voor traditionele ziektepreventie merken we een toenemend aantal chronische en deels vermijdbare beschavingsziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker, verslaving en psychische problemen.Preventief gezondheidsadvies is dus noodzakelijk. Het helpt mensen om gezond(er) te leven. Het doel van het advies is dat patiënten leren zelf hun gezondheidstoestand opvolgen. De rol van apotheker als gezondheidspromotor is daarbij belangrijk! Apothekers hebben een goede vertrouwensrelatie met hun patiënten en kunnen dus zo gemakkelijk inspelen op hun gezondheidstoestand.  
Tijdens de workshop leren apothekers hoe ze een gesprek over gezondheidsadvies moeten aangaan met patiënten.
De apothekers leren hoe ze de info het beste aanbrengen en waar ze ondersteunend materiaal kunnen vinden.