16-016-011

Recip-e- en zorgvolmacht

Uniek nummer Numéro unique 16-016-011
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Recip-e- en zorgvolmacht
Organisator Organisateur BAF

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus
  • 15/11/2016 – Salons de Romrée – Grimbergen
  • 29/11/2016 – BAF – Leuven

(duur: 2u30)

Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Dr. Ir. Marc Nyssen
  • Lieven Zwaenepoel
  • Dominique Van Eygen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
1. Vanaf 1 januari 2017 wordt het elektronisch voorschrift (Recip-e) de standaard.
Volgende onderdelen worden besproken :
– functioneel overzicht van Recip-e
– basisarchitectuur en gebruikersfuncties
– waar staan we bij de uitrol ?
– planning 2017 mtb dematerialisering en verplicht gebruik
Nadien is er een Q&A voorzien waarbij op de praktijkgerichte vragen van de apothekers een antwoord voorzien wordt door Lieven Zwaenepoel (voorzitter APB).
2. De zorgvolmacht biedt één of meerdere mensen de bevoegdheid om bepaalde beslissingen te nemen over je goederen (verkoop apotheek, betalen van rekeningen,…)  indien je zelf niet meer in staat bent die beslissingen te nemen.