16-017-002

Medicatiehistorieken

Uniek nummer Numéro unique 16-017-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiehistorieken
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 14 januari, 20u-22.30u,
Universiteit Antwerpen, campus drie eiken, promotiezaal gebouw Q, 2610 Wilrijk
(duur: 2u30)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  www.kava.be/medicatiehistorieken
Spreker Orateur Prof. Apr. Hans De Loof, docentProf. Apr. Guido De Meyer, gewoon hoogleraar
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Laatstejaarsstudenten farmacie van de UA presenteren een complexe medicatiehistoriek van een bepaalde patiënt die ze gedurende drie weken bestudeerd hebben. Na hun uitgebreide presentatie stellen de professoren enkele vragen waar interactief op gestemd wordt, om dan nadien algemeen te bespreken. Per avond is er een verschillend thema waarover de medicatiehistorieken gaan.
Op 14 januari 2016 is het thema endocrinologie.